Урок 4. Работа с изображениями

Ресурс перенесен на адрес

http://web-verstka.ru/uchebnyie-kursyi/uroki-dreamweawer/urok-4.-rabota-s-izobrazheniyami.html