Контрольное задание по блочной верстке

Ресурс перенесен на адрес

http://web-verstka.ru/uchebnyie-kursyi/uroki-html-i-css/kontrolnoe-zadanie-po-blochnoj-verstke.html